شخص

سبک کارتی

click reklam https://click-reklam.com/person/

جان دو

پایه گذار
click reklam https://click-reklam.com/person/

مایکل بلک وود

توسعه دهنده ارشد

سبک تخت

click reklam https://click-reklam.com/person/

الکساندر گریت

توسعه دهنده اصلی
click reklam https://click-reklam.com/person/

کاترینا بلک وود

طراح وب
click reklam https://click-reklam.com/person/

جان اسمیت

مدیر پشتیبانی
سفارش و پشتیبانی سریع